Triệu Hồi Rồng Thần (Chiêu Mộ)
03/06/2023

Triệu Hồi Rồng Thần trong Rồng Thần Siêu Cấp được chia làm 2 loại Triệu Hồi Vàng và Triệu Hồi-Đá Rồng:

1. Triệu Hồi Vàng

  • Tiêu Hao Vàng hoặc Vé Triệu Hồi Vàng để tiến hành Triệu Hồi
  • Mỗi ngày 5:00 làm mới 5 lượt triệu hồi miễn phí
  • Thưởng: Mảnh Chiến Binh, Nước Thánh, Thuốc Cường Hóa…

2. Triệu Hồi-Đá Rồng

  • Tiêu hao Đá Rồng hoặc Vé Triệu Hồi Đá Rồng để tiến hành Triệu Hồi
  • Mỗi ngày 5:00 làm mới 1 lượt triệu hồi miễn phí.
  • Nạp lần đầu nhận thêm 1 lượt triệu hồi miễn phí mỗi ngày
  • Thưởng: Chiến binh 4 sao, Mảnh Chiến Binh, đạo cụ nâng cấp tướng, đạo cụ nâng cấp trang bị…
  • Thưởng đặc biệt: Chiến Binh tư chất 15 – SSS+

Chiến Binh

Loại

Whis

Tấn Công

Kefla

Tấn Công

Devil Demigra

Phòng Thủ

Jiren (Full Power)

Phòng Thủ

Cumber

Kỹ Năng

Zamasu Hợp Thể

Kỹ Năng

BẢO HIỂM TRIỆU HỒI-ĐÁ RỒNG

Áp dụng: Vé Triệu Hồi Đá Rồng và Đá Rồng

Nguyên Tắc:

- Mỗi 120 lượt Triệu Hồi (Tính trên tổng lượt Triệu Hồi-Đá Rồng) sẽ có 1 cơ hội bảo hiểm chắc chắn nhận 1 Chiến Binh Tư Chất 15 - SSS+
- Bảo hiểm chỉ kích hoạt khi nhân vật chưa nhận SSS+ ở 120 lượt trước đó. Nếu đã nhận sẽ bỏ qua lượt bảo hiểm lần này
- Ở các lượt triệu hồi không có bảo hiểm tỉ lệ mặc định nhận Chiến Binh SSS+ là 0,8%

Ví dụ:
Nhân vật đã nhận 1 SSS+ ở lượt triệu hồi 120 và tiếp tục nhận 1 SSS+ ở lượt quay 150 thì bảo hiểm ở lượt quay 240 sẽ mất.
- Nếu nhân vật tiếp tục triệu hồi không nhận được chiến binh theo tỉ lệ mặc định 0,8% thì đến lượt bảo hiểm tiếp theo là 360 sẽ chắc chắn nhận SSS+

Lưu ý:
- Lượt bảo hiểm không reset về 0 sau khi nhận SSS+. Lượt bảo hiểm được tính cộng dồn dựa trên tổng lượt Triệu Hồi-Đá Rồng từ lúc tạo nhân vật
- Lượt triệu hồi không nhận SSS+ không vượt quá 240 lượt
- Tỉ lệ nhận Chiến Binh SSS+ mặc định là 0,8% 
-------------------

RỒNG THẦN SIÊU CẤP – GAME ĐẤU TƯỚNG DRAGON BALL SIÊU CẤP