Quy Tắc Gộp Máy Chủ
21/10/2023

Quy Tắc Gộp Máy Chủ

Quy tắc Server Chính, Server Phụ

- Server Chính là server đầu cụm gộp

- Server Phụ là các server còn lại trong cụm gộp

Ví dụ: Cụm gộp S1-S2. S1 là Server Chính, S2 là Server Phụ

Quy tắc lối vào server

Nếu 1 tài khoản có 2 nhân vật trong 1 cụm gộp thì có ảnh hưởng gì không?

- Dữ liệu nhân vật ở các server vẫn được lưu lại

- Nhân vật ở server vào thì vẫn đăng nhập và nạp vào server đó.

Quy tắc dữ liệu nhân vật.

Xóa dữ liệu nhân vật: Nhân vật thỏa cả 3 điều kiện sau sẽ bị xóa khỏi game

- Cấp nhân vật nhỏ hơn hoặc bằng cấp 40
- Nhận vật chưa phát sinh bất kỳ giao dịch nạp nào
- Không online trên 15 ngày

Dữ liệu nhân vật: cấp độ, lực chiến, đội hình, túi đồ...

- Tất cả dữ liệu nhân vật sẽ được lưu lại

Tên nhân vật/Guild bị trùng sẽ xử lý như thế nào?

- Trùng tên thì sẽ kèm thông tin server ở phía sau, ví dụ AAA.S1 (trong đó AAA là tên guild/nhân vật)

Dữ liệu bảng xếp hạng sẽ lưu hay phải reset? Nếu reset cần bao lâu mới update, điều kiện update là gì?

- BXH sẽ reset toàn bộ và update ngay khi người chơi đăng nhập vào game

Dữ liệu nhiệm vụ lưu lại hay reset?

- Dữ liệu nhiệm vụ ngày, nhiệm vụ chính, nhiệm vụ đặc biệt sẽ được lưu lại

Hệ thống thư lưu lại hay reset?

- Hệ thống thư nhân vật sẽ bị xóa sau khi gộp.

- Người chơi lưu ý nhận tất cả thư thưởng đạo cụ trước khi gộp.

Quy tắc hoạt động, sự kiện

Dữ liệu xếp hạng của người chơi trên BXH Đấu Trường có bị reset?

- Sẽ bị reset, cần khiêu chiến tăng hạng lại.

Dữ liệu hoạt động Đấu Trường khác (Mạnh Nhất Vũ Trụ, Guild Chiến ...)

- Gộp server không ảnh hưởng dữ liệu các hoạt động này

Các hoạt động cần báo danh (Mạnh Nhất Vũ Trụ, Sự Kiện Liên Server) có cần báo danh lại không?

- Gộp server không ảnh hưởng đến tự động báo danh

Các sự kiện đang diễn ra có chịu ảnh hưởng gì không?

- Các sự kiện đua top định kỳ sẽ được đóng và bù quà trước khi gộp.

- Chuỗi sự kiện ở server phụ sẽ theo chuỗi sự kiện ở server chính sau khi gộp.

- Người chơi lưu ý nhận tất cả phần thưởng sự kiện chưa nhận trước khi gộp

-------------------

RỒNG THẦN SIÊU CẤP – GAME ĐẤU TƯỚNG DRAGON BALL SIÊU CẤP