Hệ Thống Chiến Binh
23/05/2023

Hệ thống Chiến Binh trong Rồng Thần Siêu Cấp đa dạng với hơn 50 Chiến Binh từ khắp đa vũ trụ Dragon Ball.

Các Chiến Binh được phân ra theo các chức năng Tấn Công, Phòng Thủ và Kỹ Năng, tùy vào chức năng mà chiến binh sẽ sở hữu những kỹ năng đặc trưng.

Tư chất Chiến Binh được chia làm các loại sau:

  • Tư chất 11 – A: Krillin, Bulma, Quy Lão Tiên Sinh,…
  • Tư chất 12 – S: Yamcha, Piccolo, Tenshinhan,…
  • Tư chất 13 – SS: Son Goku, Vegeta, Frieza,…
  • Tư chất 14 – SSS: Son Goku SS4, Beerus, Vegeta SSGSS,…
  • Tư chất 15 – SSS+: Son Goku (Ultra Instinct), Jiren (Full Power), Whis, …

Nâng Cấp Chiến Binh

1. Tăng Cấp: Tiêu hao đạo cụ Nước Thánh nhận EXP Chiến Binh. Cấp chiến binh giới hạn theo cấp Nhân Vật

 

2. Tăng Phẩm: Tiêu hao đạo cụ Đá Cướng Hóa và Đá Tăng Phẩm tương ứng. Tăng phẩm yêu cầu cấp chiến binh nhất định

 

3. Tăng Sao: Tiêu hao Mảnh Chiến Binh cùng loại. Có thể dùng Mảnh Vạn Năng để đổi Mảnh Chiến Binh tương ứng.

 

4. Skill: Mỗi Chiến Binh có 6 skill (1 Skill tất sát, 1 skill chủ động và 4 skill bị động). Skill Chiến Binh mở khóa dần theo cấp sao.

Tiêu hao Vàng để nâng cấp Skill. Cấp skill giới hạn theo cấp Chiến Binh

 

5. Chiến Hồn: Mỗi Chiến Binh có 4 Chiến Hồn, mở khóa theo Phẩm chiến binh.

Tiêu hao Tinh Hoa Chiến hồn để nâng cấp Chiến Hồn

-------------------

RỒNG THẦN SIÊU CẤP – GAME ĐẤU TƯỚNG DRAGON BALL SIÊU CẤP