Thông Báo Alpha Test - 10:00 ngày 25/05
25/05/2023

Kính chào các Chiến Binh,

Rồng Thần Siêu Cấp xin thông báo khai mở Alpha Test Có Reset bắt đầu từ ngày 25/05

Thời gian Alpha Test: Từ 10:00 ngày 25/05 đến 12:00 ngày 28/05

Nội dung Alpha Test:
 + RESET NHÂN VẬT sau khi sang phiên bản chính thức.
 + Không hỗ trợ nạp thẻ.
 + Không thể nhập Giftcode.
 + Tham gia AlphaTest nhận quà trải nghiệm mỗi ngày.
 + Sau khi AlphaTest kết thúc, dữ liệu nhân vật sẽ bị XÓA
 + Tất cả nội dung trong bản AlphaTest sẽ có thể khác  với phiên bản chính thức khi ra mắt.

CHUỖI SỰ KIỆN ALPHA TEST

Để hỗ trợ các Chiến Binh dễ dàng trải nghiệm Rồng Thần Siêu Cấp Bulma xin mang đến cho các chiến binh chuỗi sự kiện Alpha Test.

◈ Quà Trải Nghiệm

Trong thời gian Alpha Test mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận trải nghiệm, quà được gửi qua thư.

Ngày Quà Tặng
25/05

Son Goku (Kid)*1
Đá Rồng*5000
Thể Lực*500

26/05

Son Goku God*1
Đá Rồng*3000
Thể Lực*500

27/05

Vegeta SS4*1
Đá Rồng*3000
Thể Lực*500

28/05

Black Goku (Rose)*1
Đá Rồng*3000
Thể Lực*500

◈ Đạt Cấp Alpha Test - Nhận Quà Open Beta

Tham gia Alpha test và đạt cấp 20 nhận quà Open Beta:

Yêu cầu Thưởng Open Beta
Nhân Vật đạt cấp 20 Vé Triệu Hồi Đá Rồng*10
Hộp Đá Tăng Phẩm*10
Đá Rồng*500
Vàng*500,000

◈ Đua Top Alpha Test - Nhận Quà Open Beta

Top 10 Chiến Binh đạt chiến lực cao nhất khi kết thúc Alpha Test sẽ nhận quà khi Open Beta

Top Chiến Lực Thưởng khi Open Beta
Top 1 Mảnh Vạn Năng Thường*80
Vé Triệu Hồi Đá Rồng*30
Chìa Khóa Rương Trang Bị*30
Đá Rồng*3000
Vàng*3,000,000
Top 2-3 Mảnh Vạn Năng Thường*60
Vé Triệu Hồi Đá Rồng*20
Chìa Khóa Rương Trang Bị*20
Đá Rồng*2000
Vàng*2,000,000
Top 4-6 Mảnh Vạn Năng Thường*40
Vé Triệu Hồi Đá Rồng*15
Chìa Khóa Rương Trang Bị*15
Đá Rồng*1500
Vàng*1,500,000
Top 7-10 Mảnh Vạn Năng Thường*20
Vé Triệu Hồi Đá Rồng*10
Chìa Khóa Rương Trang Bị*10
Đá Rồng*1000
Vàng*1,000,000

◈ Đua Top Guild - Nhận Quà Open Beta

Top 3 BXH Guild khi kết thúc Alpha Test sẽ nhận thêm quà, chủ guild và thành viên sẽ nhận quà khi Open Beta 

Top Guild Chức vụ

Thưởng khi Open Beta

Top 1

Chủ Guild

Đá Rồng*2000
Vàng*1,000,000
Đá Thức Tỉnh*10

Thành Viên

Đá Rồng*500
Vàng*500,000

Top 2

Chủ Guild

Đá Rồng*1500
Vàng*800,000

Đá Thức Tỉnh*6

Thành Viên

Đá Rồng*300
Vàng*300,000

Top 3

Chủ Guild

Đá Rồng*1000
Vàng*500,000
Đá Thức Tỉnh*3

Thành Viên

Đá Rồng*200
Vàng*200,000

 

----------

RỒNG THẦN SIÊU CẤP – GAME ĐẤU TƯỚNG DRAGON BALL SIÊU CẤP