Tính Năng - Chi Viện
07/07/2023

Hệ thống Chi Viện trong Rồng Thần Siêu Cấp là một trong những tính năng vô cùng đặc sắc, mang đến trải nghiệm chiến đấu hoàn toàn mới cho người chơi

Yêu cầu cấp mở: Chiến đội cấp 75

Khi Chiến đội đặt cấp 75 có thể thêm 1 Chiến Binh vào đội hình chiến đấu Chính. Khi đạt cấp 85 và 93 sẽ mở thêm ô Chi Viện 2 và 3

Chi Viện chỉ áp dụng cho đội hình Chính và một số hoạt động cho phép thêm Chi Viện.

Quy tắc bồi dưỡng

1. Chỉ có 1 số Chiến Binh chỉ định nằm trong danh sách hiển thị mới có thể đặt vào ô chi viện

2. Chiến Binh cần kích hoạt Skill Chi Viện mới có thể tiến hành Chi Viện trong chiến đấu. Skill Chi Viện là cố định cho mỗi Chiến Binh, không thể đổi. 

3. Cần đạt đủ điều kiện yêu cầu về cấp độ, phẩm chất và nguyên liệu để kích hoạt Skill Chi Viện


4. Skill Chi Viện có thể tăng cấp để tăng thêm thuộc tính buff và tăng phẩm để kích hoạt các hiệu quả đặc biệt

5. Tăng phẩm đạt mức nhất định có thể mở khóa ô Kỹ Xảo Chi Viện. Tối đa có 3 ô Kỹ Xảo Chi Viện. Mỗi kỹ xải đều có vị trí trang bị nhất định và hạn chế loại hình Chiến Binh (Công, Thủ, Kỹ)

6. Skill Chi Viện tăng đến phẩm chất nhất định, có thể mở khóa chức năng "Chi Viện Ra Trận" và số lần tung Skill Chi Viện trong chiến đấu

Quy tắc chiến đấu

1. Chú thích Chi Viện trong chiến đấu

① Điểm Số lần tung Skill Chi Viện Đơn của riêng từng chiến binh tối đa trong 1 trận đấu. Số điểm đơn là cố định trong suốt trận đấu. Tăng phẩm chất Skill Chi Viện để nhận thêm điểm.
② Số lượt đánh yêu cầu để Chiến Binh Chi Viện có thể ra trận khi trong đội hình đang chiến đấu không có đủ 6 Chiến Binh
③ Điểm Số lần tung Skill Chi Viện Đội. Tất cả chiến binh Chi Viện dùng chung tổng số lần chi viện đội. Mỗi lượt đánh hồi 1 điểm, mỗi 1 chiến binh phe ta tử trận tăng 1 điểm

2. Để tung Skill Chi Viện cần thỏa điều kiện phát động, mỗi Skill Chi Viện của Chiến Binh yêu cầu các điều kiện phát động khác nhau.

3. Phát động Skill Chi Viện sẽ tiêu hao 1 điểm Skill Chi Viện Đơn và 1 điểm Skill Chi Viện.

4. Chi viện ra trận:
- Chiến binh Chi Viện chỉ có thể ra trận khi Skill Chi Viện đạt phẩm chất yêu cầu (thường là Tím +2)
- Yêu cầu sau 1 số lượt đánh nhất định mới có thể ra trận chi viện.
  + Phẩm Tím +2 yêu cầu 3 lượt
  + Phẩm Cam +3 yêu cầu 1 lượt

5. Trong chiến đấu nếu tất cả Chiến Binh ra trận đều tử vong, và lượt sau có Chi Viện thỏa điều kiện ra trận thì lượt sau Chi Viện sẽ ra trận. Nếu lượt sau không có Chi Viện thỏa điều kiện ra trận, xem như thua.

-------------------

RỒNG THẦN SIÊU CẤP – GAME ĐẤU TƯỚNG DRAGON BALL SIÊU CẤP