Tích Lũy Nạp 06/06-09/06
06/06/2024

TÍCH LŨY NẠP - SỞ HỮU HVK SON GOKU (PERFECT), FUTURE GOHAN HOẶC TRUNKS SS GOD

Trong thời gian từ 06/06 - 09/06/2024, nạp tích lũy vào game thông qua trang https://pay.acegame.vn/game/db186 hoặc thanh toán trực tiếp qua CHPlay và Appstore (KHÔNG TÍNH DÙNG VÉ MUA GÓI TRONG GAME), đạt mốc nào sẽ nhận thêm quà mốc ấy như sau:

 Tích Lũy Nạp 100.000 nhận:

- Vàng x 500,000

- Chìa Khóa Rương Trang Bị x10

- Rương Chiến Binh Triệu Hồi-15 (Ngẫu) x1

- Siêu Nước Thánh (III) x20

 Tích Lũy Nạp 2.000.000 nhận:

- Vàng x1,000,000

- Rương Chiến Binh Triệu Hồi-15 (Chọn) x1

- Siêu Nước Thánh (III) x50

- Chìa Khóa Rương Trang Bị x30

 Tích Lũy Nạp 5.000.000 nhận:

- Vàng x 2,000,000

- Mảnh Vạn Năng Cao Cấp x30

- Mảnh VK Vạn Năng-15 x10

- Siêu Nước Thánh (III) x150

 Tích Lũy Nạp 9.000.000 nhận:

- Vàng x3,000,000

- Rương chọn Mảnh Son Goku Perfect hoặc Future Gohan hoặc Trunks SS God x30

- Rương Tinh Phách Huy Hiệu (Chọn) x1

- Rương Tinh Phách Sách (Chọn) x1

 Tích Lũy Nạp 14.000.000 nhận:

- Vàng x4,000,000

- Rương Chọn Mảnh Son Goku Perfect hoặc Future Gohan hoặc Trunks SS God x50

- Rương Chiêu Thức Đỏ (Chọn) x1

- Tinh Hoa Chiêu Thức x6000

 Tích Lũy Nạp 20.000.000 nhận:

- Vàng x5,000,000

- Rương Hồn Vũ Khí-15 [Son Goku Perfect hoặc Future Gohan hoặc Trunks SS God] x 1

- Rương Chọn Mảnh Son Goku Perfect hoặc Future Gohan hoặc Trunks SS God x70

- Đá Rồng Thần x2000

‼️ Quà sẽ gửi về nhân vật vào 17h ngày 10/06/2024

Có thể là hình ảnh về ‎văn bản cho biết '‎RONGTRAN SIEUCAP TÍCH nAP 100K 00k OS 20 τίη nAP 2.000.000 COMBo SIfUCAP τίΗ nAP 000000ד 50 2m 波山 150 τίςΗ nAP 9.000.000 S 30 3m τίΗ nAP 14.000.000 4m 6000 ap HOSS TÍCH nAP 20.000.000 5m 2008 TÍCH LŨY NẠP nap nAay tại: hapngaytai:poy.arpyame.v ay.arpAaTe.‎'‎