Event Web - Rung Cây Hứng Quà
22/12/2023

Rung Cây Hứng Quà

Thời gian:

- Thời gian sự kiện: từ ngày 22/12 đến 10:00 ngày 31/12/2023 (GMT+7)
- Thời gian nhận lượt Lật Thẻ: từ 00:00 ngày 22/12 đến 23:59 ngày 30/12 (GMT+7)
- Hạn sử dụng mã thưởng: đến 15/01/2024

*Lưu ý:
- Sau 0h ngày 31/12 (GMT+7) sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ nhận thêm lượt
- Sau 10:00 ngày 31/12 (GMT+7) sẽ không thể Rung Cây Hứng Quà nữa

Thể lệ:

- Tham gia sự kiện tại link: https://rongthansieucap.vn/su-kien/rung-cay-hung-qua

- Sau khi tham gia, chiến binh cần ĐĂNG NHẬP ĐÚNG TÀI KHOẢN và CHỌN ĐÚNG NHÂN VẬT ĐỂ NHẬN THƯỞNG INGAME, nếu chọn sai nhân vật sẽ không thay đổi được.

- Tất cả chiến binh tham gia Rung Cây Hứng Quà mỗi ngày để nhận được nhiều phần thưởng khác nhau

- Chiến binh có thể vào mục "NHẬN LƯỢT" để làm nhiệm vụ rồi nhận lượt tham gia Rung Cây Hứng Quà. Mỗi ngày sẽ có số lần nhận nhiệm vụ nhất định, nhiệm vụ sẽ được làm mới vào lúc 0h mỗi ngày.

Nhiệm Vụ Nhận Lượt Mỗi Ngày:

Nhiệm Vụ

Lượt Nhận

Đăng nhập sự kiện mỗi ngày

1

Chia sẻ sự kiện

1

Tham gia Group

1

Tích nạp vào game mỗi 20,000 VND

Tích nạp tính từ 00:00 ngày 22/12 đến 23:59 ngày 30/12/2023
Tích nạp được tính khi chuyển Xu vào game hoặc nạp IAP

1

 

Phần Thưởng:

Thưởng Rung Cây Hứng Quà:

Chiến binh Rung Cây Hứng Quà sẽ ngẫu nhiên nhận 1 trong các phần quà sau: Hộp Quà Noel, Lượt Lật Hình, Code Tất Ấm, Code Kẹo Noel, Code Chuông Noel và Code Áo Ấm.

◈ Quà Giftcode: 

Tên Giftcode

Quà Thưởng

Kẹo Noel

Vàng x300000

Đá Thức Tỉnh x1

Nước Thánh (IV) x30

Vé Đá Rồng Chiêu Thức x5

Tất Ấm

Đá Rồng x300

Rương Quyển x10

Hộp Đá Tăng Phẩm x20

Chìa Khóa Rương Trang Bị x10

Chuông Noel

Vàng x500000

Thuốc Thực Phẩm-IV x10

Vé Đá Rồng Chiêu Thức x10

Tinh Hoa Chiêu Thức x500

Áo Ấm

Đá Rồng x500

Vé Triệu Hồi Đá Rồng x10

Bento x10

Chìa Khóa Rương Trang Bị x20

 

 

Lật Hình Tìm Cây Thông:

- Chiến binh dùng Lượt Lật Hình nhận được từ Rung Cây Hứng Quà để Lật Hình tìm Cây Thông.

- Có tổng cộng 20 hình, trong đó có 18 hình Cây Thông và 2 hình Chúc May Mắn Lần Sau. Vị trí của hình Chúc May Mắn Lần Sau là ngẫu nhiên trên từng tài khoản.

- Chiến binh lật đủ số lượng Cây Thông yêu cầu sẽ nhận được code tương ứng:

◈ Thông Tin Đổi Quà:

Tên Giftcode

Quà Thưởng

Lật được 2 hình cây thông

Vàng x300,000

Vé Triệu Hồi Đá Rồng x5

Thuốc Thực Phẩm-III x10

Bento x5

Lật được 4 hình cây thông

Đá Rồng x400

Vé Đá Rồng Chiêu Thức x15

Tinh Hoa Chiêu Thức x1000

Rương Chiêu Thức Cam (Chọn) x1

Lật được 7 hình cây thông

Vàng x500,000

Rương Điểm Thiên Phú x10

Mảnh VK Vạn Năng-14 x30

Chìa Khóa Rương Trang Bị x15

Lật được 10 hình cây thông

Vàng x700,000

Chìa Khóa Rương Trang Bị x20

Rương Điểm Thiên Phú x20

Vé Triệu Hồi Đá Rồng x20

Lật được 14 hình cây thông

Đá Rồng x1000

Vé Đá Rồng Chiêu Thức x30

Vạn Năng Thường x20

Tinh Hoa Chiêu Thức x2000

Lật được 18 hình cây thông

Vàng x1000000

Chìa Khóa Rương Trang Bị x30

Rương Tinh Phách Huy Hiệu (Chọn) x1

Đá Thức Tỉnh x6

**Hạn sử dụng mã thưởng: đến 15/01/2024

◈ Quy Tắc Nhận Thưởng:

- Với phần thưởng Giftcode: Các chiến binh có thể kích hoạt mã thưởng trong game để nhận thưởng, mỗi loại mã thưởng chỉ có thể kích hoạt 1 lần / 1 tài khoản. Xem hướng dẫn nhập code tại https://rongthansieucap.vn/news/huong-dan/huong-dan-nhap-giftcode_34

Thưởng Tích Lũy Hộp Quà Noel:

Chiến Binh tham gia Rung Cây Hứng Quà nhận Hộp Quà Noel đạt mức tích lũy tương ứng có thể nhận quà sau:

Tích Lũy Hộp Quà Noel

Quà Thưởng

Tích Lũy 50 Hộp Quà Noel

Vàng x400000

Vé Đá Rồng Chiêu Thức x10

Rương Điểm Thiên Phú x5

Hộp Đá Tăng Phẩm x20

Tích Lũy 250 Hộp Quà Noel

Vàng x1000000

Rương Tướng-14 x1

Rương Chiêu Thức Cam (Chọn) x1

Đá Thức Tỉnh x4

Tích Lũy 500 Hộp Quà Noel

Đá Rồng x1000

Rương Chiêu Thức Cam (Chọn) x1

Rương Tinh Phách Sách (Chọn) x1

Tinh Hoa Chiêu Thức x3000

Tích Lũy 1000 Hộp Quà Noel

Vàng x1500000

Rương Mảnh Chiến Binh Triệu Hồi-15 (Chọn) x60

Rương Văn Chương May Mắn x1

Rương Tinh Hoa Huy Hiệu x1

Tích Lũy 2000 Hộp Quà Noel

Vàng x2000000

Rương Chiến Binh Triệu Hồi-15 (Ngẫu Nhiên) x1

Mảnh VK Vạn Năng-15 x15

Đá Rồng Thần x1500

Tích Lũy 3000 Hộp Quà Noel

Vàng x3000000

Rương Chiến Binh Triệu Hồi-15 (Chọn) x1

Rương Tinh Hoa Huy Hiệu x2

Rương Văn Chương Chí Tôn x2

 

Chú thích vật phẩm:

- Bento: Dùng nhận 30 Thể lực

- Rương Chiến Binh Triệu Hồi-15 (Ngẫu nhiên): Mở ngẫu nhiên 1 chiến binh tư chất 15 trong danh sách sau Whis, Kefla, Devil Demigra, Jiren (Full Power), Cumber, Zamasu Hợp Thể

- Rương Chiến Binh Triệu Hồi-15 (Chọn): Mở chọn 1 chiến binh tư chất 15 trong danh sách sau Whis, Kefla, Devil Demigra, Jiren (Full Power), Cumber, Zamasu Hợp Thể.

- Rương Văn Chương May Mắn: Mở nhận ngẫu nhiên 1 [Văn Chương Linh Hồn 4 Sao]*1, có 30% tỷ lệ nhận ngẫu nhiên [Văn Chương Linh Hồn 5 Sao]*1

- Rương Văn Chương Chí Tôn: Mở nhận ngẫu nhiên 1 [Văn Chương Linh Hồn 5 Sao]*1, có 30% tỷ lệ nhận ngẫu nhiên 1 [Văn Chương Linh Hồn 6 Sao]*1

- Rương Tinh Hoa Huy Hiệu: Mở nhận 5000 Tinh Hoa Huy Hiệu.

◈ Quy Tắc Nhận Thưởng:

- Sau khi đạt mốc tích lũy chiến binh sẽ nhận được 1 mã Giftcode

- Kích hoạt mã thưởng trong game để nhận thưởng, mỗi loại mã thưởng chỉ có thể kích hoạt 1 lần / 1 tài khoản. Xem hướng dẫn nhập code tại https://rongthansieucap.vn/news/huong-dan/huong-dan-nhap-giftcode_34

- Không cung cấp, mua bán, trao đổi mã thưởng với người chơi khác để tránh lừa đảo.

- BQT không hỗ trợ các trường hợp mua bán giữa người chơi, đây là sự kiện công khai tất cả người chơi đều có thể tham gia mua gói và nhận thưởng.

**Hạn sử dụng mã thưởng: đến 15/01/2024

Thưởng Top Cao Thủ Rung Cây Gom Quà

Top 10 Chiến Binh gom được nhiều Hộp Quà Noel nhất khi kết thúc sự kiện sẽ nhận quà. 

Đặc biệt TOP 1 nhận ngay Tượng Dragon Ball Siêu Cấp.

Top Quà Thưởng
Top 1 Tượng Dragon Ball Siêu Cấp*1
Bộ Rune Truyền Thuyết Chọn (Bộ Rune Đủ 6 Vị Trí) *1
Mảnh Vạn Năng Cao Cấp*180
Mảnh VK Vạn Năng-15*60
Vàng*10.000.000
Top 2 Rương tùy chọn Tấn Công Chí Mạng (Truyền Thuyết) *5
Mảnh Vạn Năng Cao Cấp*120
Mảnh VK Vạn Năng-15*30
Vàng* 8.000.000
Top 3 Rương tùy chọn Tấn Công Chí Mạng (Truyền Thuyết) *4
Mảnh Vạn Năng Cao Cấp*120
Mảnh VK Vạn Năng-15*30
Vàng* 8.000.000
Top 4 Rương tùy chọn Tấn Công Chí Mạng (Truyền Thuyết) *3
Mảnh Vạn Năng Cao Cấp*90
Mảnh VK Vạn Năng-15*20
Vàng*6.000.000
Top 5 Rương tùy chọn Tấn Công Chí Mạng (Truyền Thuyết) *2
Mảnh Vạn Năng Cao Cấp*90
Mảnh VK Vạn Năng-15*20
Vàng*6.000.000
Top 6 Rương tùy chọn Tấn Công Chí Mạng (Truyền Thuyết) *2
Mảnh Vạn Năng Cao Cấp*90
Mảnh VK Vạn Năng-15*20
Vàng*6.000.000
Top 7 Rương tùy chọn Tấn Công Chí Mạng (Truyền Thuyết) *1 
Mảnh Vạn Năng Cao Cấp*60
Mảnh VK Vạn Năng-15*15
Vàng*4.000.000
Top 8 Rương tùy chọn Tấn Công Chí Mạng (Truyền Thuyết) *1
Mảnh Vạn Năng Cao Cấp*60
Mảnh VK Vạn Năng-15*15
Vàng*4.000.000
Top 9 Rương tùy chọn Tấn Công Chí Mạng (Truyền Thuyết) *1
Mảnh Vạn Năng Cao Cấp*60
Mảnh VK Vạn Năng-15*15
Vàng*4.000.000
Top 10 Rương tùy chọn Tấn Công Chí Mạng (Truyền Thuyết) *1
Mảnh Vạn Năng Cao Cấp*60
Mảnh VK Vạn Năng-15*15
Vàng*4.000.000

*Lưu ý:

- Sau 0h ngày 31/12 sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ nhận thêm lượt

- Sau 10:00 ngày 31/12 sẽ không thể quy Rung Cây Hứng Quà

- Phần thưởng Ingame: sẽ được gửi vào nhân vật của các chiến binh trong vòng 48h sau khi kết thúc sự kiện. Lưu ý chọn đúng nhân vật trước khi bắt đầu sự kiện.

- Phần thưởng Outgame - Tượng Dragon Ball: sẽ được gửi đến các chiến binh qua đường bưu điện trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc sự kiện

----------

RỒNG THẦN SIÊU CẤP – GAME ĐẤU TƯỚNG DRAGON BALL SIÊU CẤP