Đua Top Máy Chủ Mới
23/05/2023

◈ ĐUA TOP MỞ SERVER NHẬN SIÊU CHIẾN BINH ĐỘC NHẤT

Trong thời gian sự kiện, các chiến binh tăng cấp lực chiến đạt mức yêu cầu có thể nhận thưởng.

Top 10 chiến binh có lực chiến cao nhất nhận Siêu Chiến Binh Độc Nhất - Son Goku Ultra (Goku Bản Năng Vô Cực)

Thời gian sự kiện: từ khi mở máy chủ đến khi kết thúc lúc 21:30 ngày 7 mở server (Chi tiết có thể xem trực tiếp từ sự kiện ingame)

Thưởng Lực Chiến

- 21:30 ngày 7 mở server, tổng kết đạt mức lực chiến nào sẽ nhận thưởng tương ứng.
- Đạt mốc nào chỉ nhận thưởng duy nhất quà mốc đó

Đạt lực chiến Thưởng
Đạt Lực Chiến 12000 Chìa Khóa Rương Trang Bị*2
Đá Thức Tỉnh*1
Đá Rồng*200
Đạt Lực Chiến 20000 Chìa Khóa Rương Trang Bị*3
Đá Thức Tỉnh*1
Đá Rồng*300
Đạt Lực Chiến 25000 Chìa Khóa Rương Trang Bị*5
Đá Thức Tỉnh*2
Đá Rồng*400
Đạt Lực Chiến 30000 Chìa Khóa Rương Trang Bị*5
Đá Thức Tỉnh*2
Đá Rồng*400
Đạt Lực Chiến 40000 Chìa Khóa Rương Trang Bị*15
Đá Thức Tỉnh*3
Đá Rồng*600
Đạt Lực Chiến 60000 Chìa Khóa Rương Trang Bị*20
Đá Thức Tỉnh*3
Đá Rồng*700
Đạt Lực Chiến 80000 Chìa Khóa Rương Trang Bị*25
Đá Thức Tỉnh*5
Đá Rồng*800
Đạt Lực Chiến 100000 Chìa Khóa Rương Trang Bị*30
Đá Thức Tỉnh*8
Đá Rồng*1000

Thưởng Top Lưc Chiến

- 21:30 ngày 7 mở server, tổng kết Top 10 BXH Lực Chiến nhận thưởng hậu hỉnh

- Cần đạt tối thiểu 45,000 Lực Chiến để xếp hạng

Top Thưởng
Top 1 Son Goku (Ultra) 5 sao *1
Hồn Vũ Khí Son Goku (Ultra) *2
Rương Tăng Phẩm Cam*1
Top 2 Son Goku (Ultra) 4 sao *1
Mảnh Son Goku (Ultra) *80

Hồn Vũ Khí Son Goku (Ultra) *1
Rương Tăng Phẩm Cam*1
Top 3 Son Goku (Ultra) 4 sao *1
Mảnh Son Goku (Ultra) *60

Hồn Vũ Khí Son Goku (Ultra) *1
Rương Tăng Phẩm Tím*1
Top 4 Son Goku (Ultra) 4 sao *1
Mảnh Son Goku (Ultra) *40

Hồn Vũ Khí Son Goku (Ultra) *1
Rương Tăng Phẩm Tím*1
Top 5 Son Goku (Ultra) 4 sao *1
Mảnh Son Goku (Ultra) *20

Hồn Vũ Khí Son Goku (Ultra) *1
Rương Tăng Phẩm Tím*1
Top 6 Broly 4 sao *1
Hồn Vũ Khí Broly *2
Rương Tăng Phẩm Tím*1
Vàng *1,000,000
Top 7 Broly 4 sao *1
Hồn Vũ Khí Broly *2
Rương Tăng Phẩm Tím*1
Vàng *800,000
Top 8 Broly 4 sao *1
Hồn Vũ Khí Broly *1
Rương Tăng Phẩm Tím*1
Vàng *600,000
Top 9 Broly 4 sao *1
Hồn Vũ Khí Broly *1
Rương Tăng Phẩm Tím*1
Vàng *400,000
Top 10 Broly 4 sao *1
Hồn Vũ Khí Broly *1
Rương Tăng Phẩm Tím*1
Vàng *200,000

----------

RỒNG THẦN SIÊU CẤP – GAME ĐẤU TƯỚNG DRAGON BALL SIÊU CẤP