Đặc Quyền VIP
28/09/2023

◈ ĐẶC QUYỀN VIP

Các Chiến Binh thân mến,

Bulma xin thông báo nội dung Đặc Quyền VIP mà các chiến binh có thể nhận được khi tham gia Rồng Thần Siêu Cấp

Khi thanh toán trực tiếp hoặc sử dụng Vé Nạp để mua các gói quà trong game sẽ nhận được EXP VIP tương đương:

Mệnh Giá VND Mệnh Giá Vé Nạp EXP VIP nhận được
29,000 1 60
49,000 2 120
79,000 3 180
99,000 4 240
129,000 5 300
199,000 7 420
249,000 10 680
349,000 15 860
399,000 18 980
449,000 20 1100
499,000 22 1280
699,000 30 1580
799,000 35 1980
999,000 45 2680
1,299,000 50 3280
1,999,000 80 4600
2,499,000 100 6480

Chi tiết Đặc Quyền VIP:

Cấp VIP EXP VIP Tương đương VND Đặc Quyền VIP Quà Miễn Phí Quà Ưu Đãi Giá giảm 90%
1 45 15.000 đ Mỗi ngày mua Thể Lực 3 lần
Mỗi ngày Chiêu Tài 5 lần
Mỗi ngày cài lại mỗi PB Tinh Anh 1 lần
Tinh Phách Huy Chương Saiyan*1
Nước Thánh (IV)*10
Vàng *50,000
Son Goku SSGSS*1
Rương Vật Liệu Tăng Tím (Công)*1

Bento *10
Vàng *100,000
0 Đá Rồng
2 300 100.000 đ Kích hoạt Phúc Lợi Thẻ Tháng
Mỗi ngày mua Thể Lực 4 lần
Mỗi ngày Chiêu Tài 7 lần
Mỗi ngày cài lại mỗi PB Tinh Anh 2 lần
Vé Triệu Hồi Đá Rồng*5
Nước Thánh (IV)*10
Vàng *50,000
Mảnh Son Goku SSGSS*50
Tinh Phách Sách Vô Cực*1
Bento *15
Vàng *150,000
180 Đá Rồng
3 1.000 333.000 đ Kích hoạt mở quyền hạn rút Hộp Hồn
Thí Luyện Cực Hạn được bỏ qua
Thời gian hồi Điểm Skill giảm còn 1 phút/điểm

Mỗi ngày mua Thể Lực 5 lần
Mỗi ngày Chiêu Tài 9 lần
Mỗi ngày cài lại mỗi PB Tinh Anh 2 lần
Đá Rồng Thần *200
Nước Thánh (IV)*20
Vàng *50,000
Mảnh Vạn Năng Thường *20
Đá Thức Tỉnh*10
Bento*20
Vàng*200,000
280 Đá Rồng
4 2.000 667.000 đ Kích hoạt Phúc Lợi Thẻ VIP
Mỗi ngày mua Thể Lực 6 lần
Mỗi ngày Chiêu Tài 12 lần
Mỗi ngày cài lại mỗi PB Tinh Anh 2 lần
Rương Điểm Thiên Phú*5
Nước Thánh (IV)*20
Vàng *100,000
Mảnh Son Goku SSGSS*100
Tinh Hoa Chiến Hồn*100
Bento *30
Vàng *250,000
380 Đá Rồng
5 5.000 1.667.000 đ Mở nhiệm Vụ Ngày: Ta Là Đại Gia! (Hoàn trả Đá Rồng Siêu Lợi)
Đấu Trường được Bỏ Qua

Mỗi ngày mua Thể Lực 7 lần
Mỗi ngày Chiêu Tài 16 lần
Mỗi ngày cài lại mỗi PB Tinh Anh 3 lần
Vé Triệu Hồi Rồng Thần *5
Nước Thánh (IV)*30
Vàng*100,000
Hồn Bao Tay Thần Saiyan*1
Hộp Đá Tăng Phẩm*100
Bento*40
Vàng*300,000
480 Đá Rồng
6 10.000 3.333.000 đ Chiến đội cấp 55 có thể bỏ qua nhanh Thí Luyện cực Hạn tối đa 48 Ải
Mở Càn Quét 50 lần
Đấu Trường chiến bại tích điểm +2

Mỗi ngày mua Thể Lực 8 lần
Mỗi ngày Chiêu Tài 20 lần
Mỗi ngày cài lại mỗi PB Tinh Anh 3 lần
Tinh Phách Huy Chương Cực Ác*1
Nước Thánh (IV)*40
Vàng*100,000
Broly*1
Rương Vật Liệu Tăng Tím (Kỹ)*1
Bento*50
Vàng*400000
680 Đá Rồng
7 15.000 5.000.000 đ Thí Luyện Cực Hạn tích điểm tăng 10%
Mỗi ngày mua Thể Lực 9 lần
Mỗi ngày Chiêu Tài 25 lần
Mỗi ngày cài lại mỗi PB Tinh Anh 3 lần
Mảnh Broly*20
Nước Thánh (IV)*50
Vàng*100,000
Mảnh Broly*100
Tinh Phách Sách Tà Năng*1
Bento*50
Vàng*500,000
880 Đá Rồng
8 20.000 6.667.000 đ Mở Nhiệm Vụ Ngày: Chìa Khóa Thần Kỳ (mỗi ngày nhận thêm Chìa Khóa Trang Bị)
Đấu Trường CD giảm đến -3 phút

Mỗi ngày mua Thể Lực 10 lần
Mỗi ngày Chiêu Tài 30 lần
Mỗi ngày cài lại mỗi PB Tinh Anh 3 lần
Tinh Hoa Chiến Hồn-III*10
Nước Thánh (IV)*50
Vàng*150,000
Hồn Dây Siêu Sức Mạnh*1
Đá Thức Tỉnh*15
Bento*50
Vàng*600,000
980 Đá Rồng
9 30.000 10.000.000 đ Kích hoạt thêm 1 lượt Triệu Hồi Đá Rồng Miễn Phí
Thời gian hồi Điểm Skill giảm còn 5 giây/điểm

Mỗi ngày mua Thể Lực 11 lần
Mỗi ngày Chiêu Tài 35 lần
Mỗi ngày cài lại mỗi PB Tinh Anh 3 lần
Vé Triệu Hồi Rồng Thần*10
Siêu Nước Thánh (I)*20
Vàng*150,000
Mảnh Broly*150
Thời Trang Broly SS3*1

Bento*50
Vàng*700,000
1280 Đá Rồng
10 50.000 16.667.000 đ Chiến đội cấp 55 có thể bỏ qua nhanh Thí Luyện cực Hạn tối đa 50 Ải
Mở Nhiệm Vụ Ngày: kích phát tiềm lực (tặng Điểm Thiên Phú)

Mỗi ngày mua Thể Lực 12 lần
Mỗi ngày Chiêu Tài 40 lần
Mỗi ngày cài lại mỗi PB Tinh Anh 4 lần
Tinh Hoa Chiêu Thức*3000
Siêu Nước Thánh (I)*20
Vàng*150,000
Vạn Năng Thường*40
Rương Chiêu Thức Cuối*2
Bento*50
Vàng*700,000
1680 Đá Rồng
11 100.000 33.333.000 đ Thí Luyện Vàng CD giảm còn 1 phút
Mỗi ngày mua Thể Lực 13 lần
Mỗi ngày Chiêu Tài 50 lần
Mỗi ngày cài lại mỗi PB Tinh Anh 4 lần
Tinh Hoa Chiêu Thức*5000
Siêu Nước Thánh (I)*20
Vàng*150,000
Vé Triệu Hồi Rồng Thần *30
Rương Chiêu Thức Cuối*4
Bento*50
Vàng*700,000
2480 Đá Rồng
12 200.000 66.667.000 đ Thí Luyện Cực Hạn tích điểm tăng 15%
Mỗi ngày mua Thể Lực 14 lần
Mỗi ngày Chiêu Tài 60 lần
Mỗi ngày cài lại mỗi PB Tinh Anh 4 lần
Tinh Hoa Chiêu Thức*5000
Siêu Nước Thánh (I)*30
Vàng*300,000
Vạn Năng Thường*80
Rương Chọn Rune Truyền Thuyết-I*1
Thuốc Thực Phẩm-IV*50
Vàng*1,000,000
3280 Đá Rồng
13 300.000 100.000.000 đ Mở Nhiệm Vụ Ngày: tặng Mảnh Vạn Năng (mỗi ngày tặng Mảnh Vạn Năng)
Đấu Trường CD giảm đến -4 phút

Mỗi ngày mua Thể Lực 15 lần
Mỗi ngày Chiêu Tài 80 lần
Mỗi ngày cài lại mỗi PB Tinh Anh 4 lần
Đá Đột Phá*5
Siêu Nước Thánh (I)*50
Vàng*400,000
Vé Triệu Hồi Rồng Thần*50
Hộp Chọn Huy Hiệu 5 Sao-I*1
Thuốc Thực Phẩm-IV*70
Vàng*1,000,000
3800 Đá Rồng
14 500.000 166.667.000 đ Thí Luyện Cực Hạn tích điểm tăng 20%
Mỗi ngày mua Thể Lực 16 lần
Mỗi ngày Chiêu Tài 100 lần
Mỗi ngày cài lại mỗi PB Tinh Anh 5 lần
Tích Phách Huy Chương Saiyan*1
Tinh Phách Sách Vô Cực*1
Vàng*500,000
Son Goku (Ultra)*1
Hồn Nguyên Khí Vô Cực*1
Quà Trang Bị Cam Lớn*1
Quà Tăng Phẩm Cam Lớn*1
4800 Đá Rồng
15 800.000 266.667.000 đ Thí Luyện Cực Hạn tích điểm tăng 30%
Mỗi ngày mua Thể Lực 17 lần
Mỗi ngày Chiêu Tài 160 lần
Mỗi ngày cài lại mỗi PB Tinh Anh 5 lần
Đá Rồng*8888
Siêu Nước Thánh (III)*50
Vàng*600,000
Mảnh Son Goku (Ultra)*150
Đá Thức Tỉnh*30
Thuốc Thực Phẩm-IV*100
Vàng*2,000,000
5800 Đá Rồng
16 1.400.000 466.667.000 đ Mỗi ngày mua Thể Lực 18 lần
Mỗi ngày Chiêu Tài 250 lần
Mỗi ngày cài lại mỗi PB Tinh Anh 6 lần

Vạn Năng Thường*100
Siêu Nước Thánh (III)*30
Vàng*700,000

Mảnh Son Goku (Ultra)*150
Rương Vật Liệu Tăng Cam (Công)*1
Tinh Hoa Huy Hiệu*20,000
Huy Hiệu 5 Sao-Gold Frieza*1
8000 Đá Rồng
17 2.000.000 666.667.000 đ Mỗi ngày mua Thể Lực 19 lần
Mỗi ngày Chiêu Tài 250 lần
Mỗi ngày cài lại mỗi PB Tinh Anh 6 lần
Quà Trang Bị Cam Lớn*1
Siêu Nước Thánh (III)*50
Vàng*800,000
Mảnh VK Vạn Năng-15*30
Mảnh Rương Hồn Vũ Khí-15 (Chọn)*150
Tinh Hoa Huy Hiệu*20,000
Huy Hiệu 5 Sao-Chronoa(Kai)*2
10000 Đá Rồng
18 3.000.000 1.000.000.000 đ Thí Luyện Cực Hạn tích điểm tăng 50%
Mỗi ngày mua Thể Lực 20 lần
Mỗi ngày Chiêu Tài 160 lần
Mỗi ngày cài lại mỗi PB Tinh Anh 8 lần
Quà Trang Bị Cam Lớn*1
Siêu Nước Thánh (III)*100
Vàng*800,000

Mảnh Vạn Năng Cao Cấp*200
Lõi Huy Hiệu Linh Hồn*1
Tinh Hoa Huy Hiệu*50,000
Huy Hiệu 6 Sao-Beerus*2

12800 Đá Rồng